Úsměvná náhoda

S přispěním ochotných lidí se současným vlastníkům vily Möller podařilo zkontaktovat potomky architekta Möllera, pozvat je na návštěvu, komunikovat s nimi a přitom došlo i k úsměvné shodě náhod… Pravnuk Antona Möllera se jmenuje Michael. Pravnučka se jmenuje Monika (studuje architekturu). A teď v tomto domě, ve Varnsdorfu, Seifertova čp. 1740 žijí Michal a Monika.